Ulkopuhdistuspalvelut pientaloasukkaille

Helsingin seutu

Valitse sivu

  Tilaa ilmainen arviointi jo tänään!

  Kodin Peh­mo­Pe­su

  Asfalt­ti-tai betonipuhdistus

  Kiveys­puh­dis­tus + uudelleensaumaus

  Teras­si­puh­dis­tus

  Patio­puh­dis­tus

  Ruos­teen­pois­to

  Kerralla puhdasta

  Pai­ne­pe­su­pal­ve­lu JetClean aikaan­saa täy­del­li­sen puh­tai­ta pin­to­ja juu­ri sinun pihaym­pä­ris­tös­sä­si. Hoh­ta­va ja näyt­tä­vä ulko­ver­hoi­lu. Pint­ty­nees­tä lias­ta puh­taat teras­sit, patiot ja ajo­tiet. Häm­mäs­ty, kuin­ka aita­si, piha­ka­lus­tee­si ja ulko­ra­ken­nuk­se­si saa­vat jäl­leen ulko­muo­don, jon­ka olit jo unoh­ta­nut. Kal­leim­man omai­suu­te­si – oman koti­si – arvo nousee ja pin­to­jen käyt­töi­kä pite­nee. Tulem­me kotii­si aina varus­tet­tui­na par­hail­la lait­teil­la, puh­dis­tusai­neil­la ja pal­ve­lualt­tiu­del­la. Sinun tyy­ty­väi­syy­te­si on mei­dän pää­mää­räm­me. Emme vain puh­dis­ta, vaan menem­me aske­leen pidem­mäl­le: työm­me ei ole val­mis, ennen kuin häm­mäs­tyt lopputuloksesta.

  Puhdistuspalvelumme

  Kodin PehmoPesu

  Asfaltti- ja betonipuhdistus

  Kiveyspuhdistus

  Terassipuhdistus

  Patiopuhdistus

  Muut palvelut